Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita 803A05 Identifikace současného stavu krajiny - I. etapa

3. 2. 2009

Lenka STROBLOVÁ, Martin WEBER, Jan SKALOŠ, Jiří DOSTÁLEK, Zdeněk KUČERA, Zdeněk LIPSKÝ, PARTNERSTVÍ, o.p.s. a další spoluřešitelé projektu

Cíl aktivity

Zachycení aktuálního stavu krajiny v oblasti Nových Dvorů a Kačiny, s cílem identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a rizika vývoje krajiny, zejména s ohledem na ochranu přírodních a kulturních hodnot. Současně byly studovány postoje vybraných aktérů ke krajině, sledováno bude stávající povědomí a možnosti zabezpečení participativní péči o přírodní a kulturní dědictví krajiny. V rámci aktivity bylo mapováno aktuální využití krajiny, mapovány přírodní stanoviště a provedena analýza sociálně geografických poměrů v územních obvodech obcí řešeného území.

Výstupy za tuto aktivitu jsou děleny podle dílčích cílů v níže prezentované obsahové náplni aktivity.

.

Obsahová náplň:

    1. Mapování aktuálního využití krajiny (land use) na základě terénních dat
    2. Přírodní stanoviště v řešeném území
    3. Zoologie v řešeném území
    4. Myslivost, stavy zvěře

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .