Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešitelský kolektiv Vám představuje nové publikace

Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách

Zdeněk Lipský, Markéta Šantrůčková, Martin Weber a kol.

titul.jpg

Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje historický vývoj staré kulturní krajiny ve středních Čechách od prvního osídlení do současnosti. V zdejší krajině se zachovaly četné stopy cílevědomých krajinářských úprav z doby baroka a klasicismu. Těžiště monografie spočívá ve zhodnocení krajinného vývoje 18. – 20. století. Změny v krajině jsou sledovány s využitím starých map a mnoha často unikátních a podrobných archivních podkladů. Ojedinělost publikace je dána nejen tématem, ale také interdisciplinárním přístupem: představuje výsledek společné práce odborníků přírodovědného, humanitního, technického i uměnovědného zaměření z přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze, Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích a Muzea českého venkova na zámku Kačina. Kniha je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o poznání minulosti naší krajiny.
 

Brožovaná, 204 str., 1. vydání, vydáno: červen 2011, ISBN 978-80-246-1905-7
doporučená cena: 290 Kč, internetová cena: 232 Kč

 

Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách

Zdeněk Lipský, Martin Weber, Lenka Stroblová a kol. 

lipsky-2-obalka-final.jpg

Monografie navazuje na předchozí knihu autorského kolektivu Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, vydanou v roce 2011. Podrobně rozebírá přírodní podmínky i současný způsob využívání krajiny, včetně aktuálních problémů, které z něj vyplývají. Je provedena důkladná SWOT analýza současného stavu území, z níž vycházejí variantní scénáře budoucího vývoje krajiny a stanovení cílové charakteristiky krajiny. Text je doplněn velkým počtem originálních map, grafů, tabulek a fotografií.

Vázaná,  408 str., 1. vydáno: květen 2013, vydání ISBN 978-80-246-2075-6
doporučená cena:  390 Kč

Obě monografie jsou k zakoupení a objednání na adrese:
Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 3/5
116 36 Praha 1
IČ 00216208
DIČ CZ00216208
distribuce@ruk.cuni.cz

 

pozvanka-na-6.prl.jpg

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .