Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt výzkumu a vývoje 2B06013

Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory – Kačina  

Doba řešení: 1.7.2006 – 30.6.2011

Řešitelská pracoviště: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v.v.i. 

Univerzita Karlova v Praze

Anotace projektu: 

Předkládaný návrh výzkumného projektu usiluje o nalezení přístupu k implementaci EÚoK na lokální úrovni. Řešení bude realizováno formou pilotní studie v oblasti Nových Dvorů a Kačiny, představující segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny s výraznou stopou barokních a klasicistních krajinných úprav (součást krajinné památkové zóny Žehušicko). Předmětem řešení je vypracování efektivních postupů k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje krajiny, respektujícího jak její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny.

 

Na řešení tohoto projektu navazuje Projekt výzkumu a vývoje DF12P01OVV001 Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón. Bližší informace o projektu naleznete na http://www.kpz-naki.cz/.

.

.Aktualizováno naposledy: 3. 12. 2014

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .