Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bakalářské práce řešené v rámci projektu Kačina

Michal Novotný:
Analýza změn vývoje krajiny katastrálního území Hlízov jako podklad pro ochranu významných prvků historické kulturní krajiny. Fakulta lesnická a environmentální ČZU Praha, 2007, vedoucí doc. RNDr. Z. Lipský, CSc.

 

Diplomové (magisterské) práce řešené v rámci projektu Kačina

Edita Michalová:
Mapování a dokumentace významných krajinných prvků na Novodvorsku. Přírodovědecká fakulta UK Praha, 2009, vedoucí doc. RNDr. Z. Lipský, CSc.

Lucie Jakešová:
Krajina jako zrcadlo společenských procesů, analýza vývoje struktury krajiny v čase. Fakulta humanitních studií UK Praha, 2009, vedoucí: Ing. J. Skaloš, Ph.D., Diplomová práce se umístila na 2. místě soutěže o cenu Josefa VAVROUŠKA pro rok 2009, v kategorii magisterských (diplomových) prácí

Alexandra Janoutová:
Sledování změn v krajině na základě interpretace map 1., 2., a 3. vojenského mapování - pilotní studie Kačina Nové Dvory. Fakulta životního prostředí ČZU Praha, 2009, vedoucí: Ing. J. Skaloš, Ph.D.

Jan Horák:
Mapování, datování a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko). Přírodovědecká fakulta UK Praha, 2010, vedoucí doc. RNDr. Z. Lipský, CSc.

Michal Novotný:
Analýza a hodnocení významných krajinných prvků na krajinné úrovni – pilotní studie Nové Dvory - Kačina, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, 2010, vedoucí: Ing. J. Skaloš, Ph.D.

 

Disertační práce řešené (z části) v rámci projektu Kačina

RNDr. Pavel Kukla: Vliv historických změn krajinné struktury na krajinu starých rybničních oblastí, PřF UK Praha, vedoucí doc. RNDr. Z. Lipský, CSc., dosud neukončeno

Mgr. Katarína Demková: Hodnocení rozptýlené zeleně v krajině, PřF UK Praha, vedoucí doc. RNDr. Z. Lipský, CSc., dosud neukončeno
 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .