Jdi na obsah Jdi na menu
 


LIPSKÝ, Z. (2009): Recent changes in landscape character as a result of social changes (new wilderness in cultural landscapes). In: Wilk, W. (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. University of Warsaw, Warsaw, s. 223-234, ISBN 978-83-89502-73-5. (vyšlo 2010)

LIPSKÝ, Z. (2010): 10 let Evropské úmluvy o krajině a možnosti geografického výzkumu. Informace České geografické společnosti, 29, 2, s. 2-12, ISSN 1213-1075.

LIPSKÝ, Z. (2010): Nová divočina v české kulturní krajině I. Geografické rozhledy,
19, 4, s. 12-13, ISSN 1210-3004.

LIPSKÝ, Z. (2010): Nová divočina v české kulturní krajině II. Geografické rozhledy, 19, 5, s. 22-23, ISSN 1210-3004.

LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako nástroj identifikace konfliktů v krajině. In. Drobilová, J. (ed.). Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20.-23.5.2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty. CZ-IALE a Veronica, Brno, s. 87-93, ISBN 978-80-87154-43-4.

LIPSKÝ, Z. (2010): Present Changes in European Rural Landscapes. In: Anděl, J. et al. (eds.): Landscape Modelling. Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Urban and Landscape Perspectives Vol. 8. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, p. 13-27.

LIPSKÝ, Z. (2010): Kam se ubírá česká krajina ? Geografia Cassoviensis, 4, č. 2, s. 77-83, ISBN 1337-6748.

LIPSKÝ, Z., MICHALOVÁ, E. (2010): Významné krajinné prvky v kulturní krajině Novodvorska. Prezentace posteru na výroční konferenci CZ-IALE Krajina a kultura, FSS MU, Brno, 22.1.2010 , publikováno na CD ROM.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): SWOT analysis as a part of participative approach to landscape planning. In: Living Landscape. The European Landscape Convention in research perspective. 18-19 October, Florence. Conference Materials. Vol. I Papers. UNISCAPE, Firenze, p. 426-434, ISBN 978-88-8341-458-9.

LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., WEBER, M., KUČERA, Z., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M. a kol. (2010): Konflikty při managementu a ochraně kulturní krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Žehušicko. In: Čupa, P. (ed.): Fórum o krajině a workshop Management kulturní krajiny. Sborník abstraktů a příspěvků. Biosférická rezervace Dolní Morava, s. 16, ISBN 978-80-02-022558 (v plném znění publikováno na CD ROM).

LIPSKÝ, Z.,STROBLOVÁ, L, WEBER, M. (2010): Participativní SWOT analýza jako nástroj identifikace konfliktů v krajině. In: Geografie pro život ve 21.století. Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti v Ostravě 31.8.-3.9.2010. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 163-167, ISBN 978-80-7368-903-2

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Changing Functions of the Czech Rural Landscape: Case Study from the Central Bohemia, in: Machar, Ivo, Kovář, Pavel (eds.), International Conference in Landscape Ecology. Book of Abstracts, CZ-IALE, Praha 2010, ISBN 978-80-254-8064-9, s. 10.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): 10 let Evropské úmluvy o krajině v České republice. Geografické informácie, 14, 1/2010, s. 129-150, UKF, Nitra, ISSN 1337-9453

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. Acta Pruhoniciana 95, s. 5 – 13, ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., STROBLOVÁ L., VÁVROVÁ, V. (2010): Památky ve venkovském prostředí na příkladu Novodvorska a Žehušicka. in: Drobilová, L. [ed.]: Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce s.r.o., 2010, s. 333 – 337. ISBN 978-80--87154-43-4.

WEBER, M. (2010): Evropská úmluva o krajině – šance pro krajinu 21. století. Podklad pro MŽP ČR, zapracováno v rámci příspěvku K zamyšlení. In.: 10. výročí Evropské úmluvy o krajině 2000-2010. Sborník z národního semináře / meziresortního pracovního jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péči o krajinu v České republice 6. 10. 2010 MŽP ČR Praha. s.57-61.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. Acta Pruhoniciana 95., s. 15 – 26 + 2. příl., ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010), Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny In.: Brtnický M. et al. (eds.), Degradace a regenerace krajiny a dílčích krajinných sfér (Sborník abstraktů). MENDELU Brno, s. 10. ISBN 978-80-7375-456-3.


Postery:

ŠANTRŮČKOVÁ M., VÁVROVÁ V., WEBER M., STROBLOVÁ, L. (2010): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku (Poster), Vědecká konference Krajina města - město v krajině, Historický ústav AV ČR, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, Praha, 22. 1. 2010.

LIPSKÝ, Z., MICHALOVÁ, E. (2010): Významné krajinné prvky v kulturní krajině Novodvorska. (Poster). Výroční konference CZ-IALE Kultura a krajina, FSS MU Brno, 22. 1. 2010.
 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .