Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lipský, Z., 2009: Hledejme společně budoucí podobu naší krajiny – diskuse pokračuje. Obzory Kutnohorska, ročník 20, č. 23, s. 5  

Lipský, Z., 2008: Mapování a dokumentace významných krajinných prvků v projektu Kačina. Geografické informácie 12. Stredoeurópsky prostor. Geografia v kontexte nového regionálního rozvoja. UKF Nitra, s. 24-33, ISSN 1337-9453, ISSN 978-80-8094-541-1 (vyšlo 2009) 

Lipský, Z., 2009: Metodiky hodnocení krajinného rázu. Methodology of Landscape Character Assessment. Životné prostredie, 43, 2, s. 85-87, ISSN 0044-4863

Lipský, Z., 2009: Významné krajinné prvky - opomíjený nástroj ochrany krajinného rázu. In: Vorel, I., Kupka, J. (eds.): Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2009. Sborník z konference. Centrum pro krajinu, Praha, s. 48-51, ISBN 978-80-903206-0-4 

Lipský, Z., Bicanová, M., 2009: Mapování a ekologické hodnocení vodních toků  jako významných krajinných prvků. Mapping and ecological assessment of water streams as important landscape segments.In:  Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Zborník vedeckých prác. Združenie BIOSFÉRA, Nitra, s. 397-404, ISBN 978-80-968030-9-5

Lipský, Z., Kukla, P., 2009: Historické změny vodní složky krajiny v dolním Podoubraví. In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference, 22.-24.5.2009, Hostětín, Bílé Karpaty, s. 147-153, ISBN 978-80-87154-65-6

LIPSKÝ Z., NOVÁK P., WEBER M. (2008): Protichůdné tendence ve vývoji české kulturní krajiny. In: Krajina v kontextu globálních změn. Sborník abstraktů z konference. CZ-IALE a LDF MZLU, Brno, 25.-26.1.2008, ISBN 978-80-7375-143-2, s. 13 (vyšlo 2009)

LIPSKÝ Z., NOVÁK P., WEBER M. (2008): Protichůdné tendence ve vývoji české kulturní krajiny. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn – sborník Ekologie krajiny 5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26.1.2008, MZLU, Brno, CD-ROM, 8 s. (vyšlo 2009)

LIPSKÝ Z., WEBER M., CHROMÝ P., DOSTÁLEK J., KUČERA, Z. KUKLA, P., SKALOŠ J., ŠANTRŮČKOVÁ M., TRANTINOVÁ M., UHLÍŘOVÁ L., VÁVROVÁ V. (2008): Projekt Kačina – Implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. – In: Plos J. [ed.]: Tvář naší země – krajina domova - dodatky – Sbor. 4. roč. konf., Praha a Průhonice, 20.–21. října 2008. ČKA Praha, Společnost pro krajinu Praha. s. 31 - 40. ISBN 978-80-86512-43-3. (vyšlo 2009)

STROBLOVÁ, L. (2009): Spolupráce s veřejností při plánování rozvoje území je správná, ale nelehká cesta, aneb hledejme společně budoucí podobu naší krajiny. In: Dreslerová J., (eds.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2009, s.384-390, ISBN 978-80-87154-65-6

Šantrůčková, M., Lipský, Z., Weber, M., Skaloš, J., 2009: Development of cultural landscape in the Central Bohemia – area Nové Dvory-Žehušice. In: Breuste, M., Kozová, M., Finka, M. (eds.): European Landscapes in Transformation. Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg, Bratislava, p. 142-143, ISBN 978-80-227-3100-3

ŠANTRŮČKOVÁ M., LIPSKÝ Z., WEBER M., STROBLOVÁ L. (2009): Landscape Change Analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka, Acta Pruhoniciana 91. s. 99 – 107 + 2. příl. ISBN 978-80-85116-69-4 ISSN 0374-5651.

VÁVROVÁ V., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2009): Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování. Historická geografie 2009, roč. 35, č. 1, s. 213 - 228

Postery:

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., SKALOŠ, J. (2009), Development of Cultural Landscape         in the Central Bohemia - Area Nové Dvory – Žehušice (Poster), IALE European Conference, Salzburg, 13. - 16. 7. 2009.

Lipský, Z., Kukla, P., 2009: Historické změny vodní složky krajiny v dolním Podoubraví. Konference Venkovská krajina 2009, Hostětín, Bílé Karpaty, 22.5.2009

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Pilotní studie Nové Dvory - Kačina. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Cíle výzkumného projektu. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Uskutečněné aktivity projektu v rámci dílčích cílů V001 a V002. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Uskutečněné aktivity projektu v rámci dílčích cílů V003, V004 a V005. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Pilot Study Nové Dvory - Kačina. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Goals of the Research Project. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Project Activities Realised within Partial Goals V001 a V002. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2009): Project Activities Realised within Partial Goals V003, V004 a V005. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Česko-slovenský seminář k Evropské úmluvě o krajině 27. 5. 2009, Nové Hrady.

VÁVROVÁ, V., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., NOVÁK, P. (2009): Dokumentace a zhodnocení významu vybraných významných osobností. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Odborná konference Trendy a tradice 2009. ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., UHLÍŘOVÁ, L. (2009): Dokumentace a interpretace vývoje komponované krajiny v oblasti Nových Dvorů a Kačiny. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Odborná konference Trendy a tradice 2009. ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., UHLÍŘOVÁ, L. (2009): Dokumentace a interpretace krajinářských úprav v oblasti Nových Dvorů a Kačiny na Kutnohorsku. (Poster) Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009.

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .