Jdi na obsah Jdi na menu
 


DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J. (2008): Přírodní stanoviště v intenzivně zemědělsky obhospodařované české krajině: případová studie v území Nové Dvory – Kačina. Acta Pruhoniciana, roč. 2008, č. 90, s. 71-78.

DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J. (2008): Přírodní stanoviště v intenzivně zemědělsky využívané krajině - případová studie Kačina - Nové Dvory. In Krajina v kontextu globálních změn, sborník abstraktů z konference, Brno 25. - 26.1. 2008. CZ-IALE, LDF MZLU, Brno, s. 3., ISBN 978-80-7375-143-2. 

KUČERA. Z., STROBLOVÁ, L., WEBER M. (2008): Hledejme společně podobu budoucí krajiny. Obzory Kutnohorska 22/2008, 27.5.2008. Kutná Hora. s. 10 

KUKLA, P., SKALOŠ, J. (2008): A proposal for the method of mapping the current state of landscape using aerial photography and digital data Nové Dvory. In Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, Brno, s. 59 – 65, ISBN 978-80-87154-19-9. 

KUKLA, P., SKALOŠ, J. (2008): Vliv vybraných charakteristik přírodních podmínek na využití krajiny (land use) – modelové území Nové Dvory – Kačina. Acta Pruhoniciana, roč. 2008, č. 90, s. 79-94.   

LIPSKÝ, Z. (2008): Cultural landscape as a space for convergation of physical and social geography.  In: Svatoňová, H. et al. (ed.): Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of the 21st century. Masaryk University, Brno, s. 41-47, ISBN 978-80-210-4600-9

LIPSKÝ, Z. (2008): Land use and landscape structure changes from the point of view of landscape ecology.  In: Boltižiar, M. (ed.): Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Proceedings of the 14th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 4-7 October 2006, Stará Lesná, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, 2008, s. 225-230, ISBN 978-89325-03-0

LIPSKÝ, Z. (2008): Člověk jako (určující) faktor biodiverzity v kulturní krajině. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Seminář k „Mezinárodnímu roku planety Země“ (Recenzovaný sborník příspěvků). Masarykova univerzita, Brno, ISBN 978-80-210-4748-8, s. 141-145

LIPSKÝ, Z., NOVÁK, P., WEBER, M. (2008): Protichůdné tendence ve vývoji české kulturní krajiny. In: Krajina v kontextu globálních změn. Sborník abstraktů z konference. CZ-IALE a LDF MZLU, Brno, 25.-26.1.2008, ISBN 978-80-7375-143-2, s. 13

LIPSKÝ, Z., NOVÁK, P., WEBER, M. (2008): Protichůdné tendence ve vývoji české kulturní krajiny. In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn – sborník Ekologie krajiny 5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26.1.2008, MZLU, Brno, CD-ROM, 8 s. 

LIPSKÝ, Z., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. (2008), Proměny krajiny Novodvorska a Žehušicka, Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, CZ-IALE, Brno, s. 77 - 84, ISBN 978-80-87154-19-9  

LIPSKÝ, Z., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. (2008): Na kvalitu vody dohlédne moderní technika (Proměny krajiny Novodvorska a Žehušicka v minulosti), Obzory Kutnohorska 22/2008, 27.5.2008, Kutná Hora s. 10

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., VÁVROVÁ, V. (2008): Projekt Kačina – interdisciplinární výzkum kulturní krajiny. Miscellanea Geographica 13/2007. Katedra geografie, ZČU Plzeň. s. 91 - 100. ISSN 1213-7901 

VÁVROVÁ, V. (2008): Vzkřísíme zahradu v Nových Dvorech na Kutnohorsku? - In: Historické zahrady Kroměříž 2008 - Co ohrožuje historické zahrady?, Klub Unesco Kroměříž - Město Kroměříž - NPÚ Kroměříž, Kroměříž, p. 78 – 80 

VÁVROVÁ, V., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2008): Využití archivních pramenů při studiu krajiny na příkladu Novodvorska a Žehušicka. - In: Regiony - časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, sv. 21/C, Praha, p. 63 - 76, ISBN 978-80-7286-129-3 

WEBER, M. (2008): Vegetační úpravy veřejně užívaných míst v krajině a venkovských sídlech. Urbanismus a územní rozvoj, XI., 6/2008, – mimořádná příloha: Veřejná prostranství – Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. ISSN 1212 – 0855 

WEBER, M. (2008): Budoucnost naší krajiny žádá citlivý a odpovědný přístup. Obzory Kutnohorska 22/2008, 27.5.2008, Kutná Hora. s. 10 

Postery: 

DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J. (2008): Poster Přírodní stanoviště v krajině. Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20.-21. října 2008 Praha, Průhonice 

KUKLA, P., SKALOŠ, J. (2008): Poster Analýza makrostruktury krajiny (land use). Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20.-21. října 2008 Praha, Průhonice 

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2008): Poster Pilotní studie Nové Dvory - Kačina. Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Venkov je náš svět II. - Český venkov v evropském kontextu Mezinárodní konference, organizátor PEF ČZU, 16. 4. 2008 - 18. 4. 2008 Kutná Hora 

WEBER, M., LIPSKÝ, Z. a kol. (2008): Poster Pilotní studie Nové Dvory - Kačina. Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20.-21. října 2008 Praha, Průhonice 

WEBER, M.. SKALOŠ, J., STROBLOVÁ, L., KUKLA, P. (2008): Poster Analýza estetiky a kompozice krajiny. Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20.-21. října 2008 Praha, Průhonice 

WEBER, M.. SKALOŠ, J., STROBLOVÁ, L., KUKLA, P. (2008): Poster Analýza kulturně-společenských hodnot. Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Konference Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20.-21. října 2008 Praha, Průhonice 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .