Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Lipský, Z. (2007): Implementace Evropské úmluvy o krajině v pilotním projektu Nové Dvory- Kačina - Žehušice: konvergence fyzické a sociální geografie v kulturní krajině. In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 5. Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace. Příspěvky z 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS v Brně. Masarykova univerzita, Brno, s. 24-30, ISBN 978-80-210-4508-8 

Lipský, Z., Weber, M., Chromý, P., Dostálek, J., Kučera, Z., Kukla, P., Skaloš, J., Šantrůčková, M., Trantinová, M., Uhlířová, L., Vávrová, V. (2007): Projekt Kačina - interdisciplinární výzkum kulturní krajiny. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 13, s. 91-100, ISSN 1213-7901, ISSN 978-80-7043-658-5
 
LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & WEBER, M. (2007): Novodvorsko a Žehušicko – pro­jekt na ochranu a rozvoj kulturní krajiny s historickými krajinářskými úpravami. – In: Komponovaná krajina Mikulovsko – Falkensteinsko. Sborn. mezinár. konf., 23.–24. května 2007, Mikulov. Město Mikulov, Biosferická rezervace Dolní Morava, o.p.s. [CD-ROM].
Lipský, Z. (2007): Krajinné plánování a ochrana krajiny v České republice. In: Klaus Dieter John, Dirk T. G. Rübbelke (Hrsg.): Europeische Umweltpolitik. Evropská Politika Životního Prostředí. Chemnitzer Studien, Schriftenreihe der Chemnitzer Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft, Band 10, p. 219-249, Shaker Verlag, Aachen, ISBN 978-3-8322-4666-2
 
ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M. & KUČERA, Z. (2007): Člověk v krajině Novodvorska a Žehušicka. – In: Prostor pro lidi. Sborn. semin. Dny zahradní a kraji­nářské tvorby, 28.–30. listopadu 2007, Luhačovice. Společnost pro zahradní a krajinář­skou tvorbu, o.s., Praha, s. 43–47.
WEBER, M., KUKLA, P., LIPSKÝ, Z. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2007): Implementace opat­ření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Ka­čina. – In: Dreslerová J., Grohmanová L. [eds.]: Ven­kovská krajina 2007. Sborn. mezinár. meziobor. konfer., 18.–20. května 2007, Hostětín. Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, s. 162–166.
WEBER, M., KUKLA, P., LIPSKÝ, Z. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2007): Implementace opat­ření Evropské úmluvy o krajině na místní úrovni, pilotní studie Nové Dvory – Kačina. – In: Krajina – človek – kultúra. Sborník XI. mezinár konfer., 16.–17. května 2007, Ban­ská Bystrica. [CD-ROM]. MŽP SR, SAŽP Banská Bystrica.
WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a podpora její implementace v rámci výzkumu VÚKOZ Průhonice. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 49–52.
WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti kon­cepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik. – Urbanismus a územní rozvoj, 10/1: 42–46.
 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .