Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní setkání v Žehušicích - 3. března 2011

14. 3. 2011

            V pořadí sedmá pracovní dílna, jejímž účelem byla diskuse nad konceptem cílové charakteristiky krajiny – strategické vizi rozvoje území Novodvorska a Žehušicka zpracovaným v rámci výzkumného projektu, proběhla dne 3. 3. 2011 v základní škole obce Žehušice, a to ve spolupráci s Obecním úřadem obce, jmenovitě se zastupitelem Vladimírem Hraněm a ředitelkou ZŠ a zastupitelkou v jedné osobě Yvettou Zemanovou. Tuto dílnu organizačně zajišťoval tým řešitelů z VÚKOZ, v. v. i. a PřF UK Praha.

Pozvání na pracovní dílnu

             Na vlastní akci byl elektronickou poštou pozván okruh vybraných správců, uživatelů krajiny a zástupců veřejnosti. Celkem bylo na setkání pozváno kolem 60 osob.

pozvanka-zehusice_2011_komp.jpg
Obr. 1 Pozvánka na setkání ke konceptu cílové charakteristiky krajiny - strategické vizi rozvoje území


Program pracovní dílny

         Na úvod akce promluvila starostka obce Žehušice, na níž navázal koordinátor projektu představením programu dílny, řešeného projektu a představením konceptu cílové charakteristiky krajiny (souhrnné strategické vize rozvoje území). Dále následoval blok prezentací 5 hlavních strategických oblastí, ze kterých koncept cílové charakteristiky krajiny vychází: Přírodní potenciál, Kulturně-historický potenciál, Hospodářský potenciál, Sociální potenciál a trh práce a na závěr Sídla, infrastruktura a rekreace. Garanti jednotlivých tematických bloků prezentovali hlavní problémové okruhy a strategické cíle k jejich řešení, doplněné o dílčí strategické cíle, a na závěr každé z prezentací vyzvali účastníky k dotazům a diskusi. Prezentovaná problematika konceptu cílové charakteristiky krajiny byla doplněna představením územního průmětu konceptu zpracovanému v měřítku 1:10 000. Vzhledem k tomu, že hlavním účelem setkání bylo diskutovat představenou problematiku s účastníky, byl pro tyto potřeby připraven tištěný materiál, který byl na začátku akce distribuován. Materiál obsahoval přehled problémových okruhů jednotlivých strategických oblastí, strategické cíle k jejich řešení, doplněné výčtově i o dílčí strategické cíle a opatření. Na závěr akce byly materiály od účastníků vybrány zpět, aby posloužili k doplnění zápisu z akce a pro další práci na výsledné podobě návrhu cílové charakteristiky krajiny. Na závěr akce vyzval koordinátor projektu účastníky k otevřené diskusi a ke zpětné vazbě ze setkání.


Vyhodnocení pracovní dílny

           Akce se zúčastnilo 29 osob, z toho 12 členů řešitelského kolektivu a 17 pozvaných účastníků. Celá akce proběhla bezproblémově, účastníci se aktivně zapojovali do diskuse.
Diskutovaná témata (viz Zápis z jednání) jsou aktuálně zpracovávána řešitelským kolektivem v rámci poslední řešené aktivity 115A01: Zpracování návrhu cílové charakteristiky krajiny, příprava a publikování výsledků projektu, uspořádání pracovních dílen za účasti řešitelů a přizvaných subjektů ovlivňujících stav a vývoj krajiny.

Fotografie z akce naleznete ve fotoalbu v rubrice Lidé - Pracovní setkání v Žehušicích

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .