Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní setkání v Církvici - 8. září 2010

6. 10. 2010
               V pořadí šestá pracovní dílna, jejímž účelem byla diskuse nad variantními scénáři rozvoje území zpracovanými v rámci výzkumného projektu, proběhla dne 8. 9. 2010 v základní škole obce Církvice, a to ve spolupráci s Obecním úřadem obce, jmenovitě s panem starostou Stanislavem Vlkem a ředitelkou ZŠ Lenkou Kvízovou. Tuto dílnu organizačně zajišťoval tým řešitelů z VÚKOZ, v.v.i. a PřF UK Praha.
 
Pozvání na pracovní dílnu
Na vlastní akci byl elektronickou poštou pozván okruh vybraných správců, uživatelů krajiny a zástupců veřejnosti. Celkem bylo na setkání o variantních scénářích rozvoje pozváno kolem 60 osob.
pozvanka_projednani-cirkvice.jpg
Obr. 1 Pozvánka na setkání o variantních scénářích rozvoje území
Program pracovní dílny
Na úvod akce promluvil starosta obce Církvice, na něhož navázal koordinátor projektu představením programu dílny a řešeného projektu. Dále následoval blok prezentací 4 variantních scénářů možného rozvoje modelového území a to formou představení vytištěných územních průmětů alternativních scénářů v měřítku 1:10 000. Představení každého scénáře bylo doplněno prezentací ilustrativních fotografií.  Po tomto časově nejnáročnějším bloku následovala přestávka, při níž si mohli účastníci prohlédnout posterovou výstavu dosavadních výsledků projektu. Po přestávce následoval blok vyhodnocení scénářů účastníky setkání. Pro tyto potřeby účastníci obdrželi tištěný materiál stručně představující scénáře, do něhož zaznamenávali svoje preference. Na závěr akce vyzval koordinátor projektu účastníky k otevřené diskusi a ke zpětné vazbě ze setkání.
Vyhodnocení pracovní dílny
Akce se zúčastnilo 28 osob, z toho 7 členů řešitelského kolektivu a 21 pozvaných účastníků. Celá akce proběhla bezproblémově, účastníci se aktivně zapojili do vyhodnocení alternativních scénářů i do závěrečné diskuse.
Diskutovaná témata (viz Zápis z jednání) budou následně zpracována řešitelským kolektivem v rámci aktivit 1005A01: Zpracování alternativních scénářů rozvoje krajiny a 1005A02: Zpracování pracovního návrhu (konceptu) cílové charakteristiky krajiny.
Fotografie z akce naleznete ve fotoalbu v rubrice Lidé - Pracovní setkání v Církvici
 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .