Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní setkání s veřejností v Žehušicích - 16. října 2008

24. 10. 2008

KRAJINA ŽEHUŠICKA

Obrazek

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ                                                       16.10. 2008, ŽEHUŠICE

 

1.       SILNÉ STRÁNKY REGIONU (aneb místa oblíbená, krásná a inspirující)

§  Železné hory

§  Obora

§  Žehušická skalka, chráněné území

§  zámek Kačina

§  zámek Žehušice s parkem

§  Kamajka

§  řeka Doubrava

§  zbytky hrází rybníků

§  Žehušický hřbitov

§  písečná duna mezi Žehušicemi a Sulovicemi

§  žehušický kostel

§  osamělé stromy (zejména duby)

§  dubová alej – Žehušice-Horušice

§  kostel Máří Magdaleny (Rohozec)

§  drobné církevní stavby (zvoničky apod.)

§  původní cesty

§  žehušická pískovna

§  Vantroky-splav – technická památka (u Bojman)

§  Zbyslav – památky – kostel

§  vesnické rybníky

§  zbytky původní architektury

§  Kovářský rybník

§  mosty – staré kamenné

§  lesy

 

2.       PROBLÉMY ÚZEMÍ

§  špatně udržovaný park a zámek – Žehušice

§  chvaletická elektrárna

§  letiště Chotusice

§  úbytek stromů

§  chybějící remízky v krajině

§  technicky tvrdá úprava dolního toku řeky Doubravy

§  intenzivní zemědělská výroba

§  těžké stroje ničící komunikace

§  málo pitné vody

§  nefunkční závlahová síť v krajině

§  zabahněné, vypuštěné či neudržované rybníky

§  satelitní výstavba rodinných domů

§  nepůvodní druhy stromů v obcích (netypické pro venkov)

§  opuštěné kravíny

§  napřímené, regulované toky

§  popadané stromy v lesích

§  zchátralé památky v Žehušicích

 

3.       VIZE REGIONU

§  opravený zámek a park v Žehušicích (jako v Průhonicích)

§  region je atraktivní pro cizince, pro rodáky

§  zalesněné plochy mezi Malou a Velkou skálou

§  krajina prostupná pro cyklisty a pěší

§  funguje připomínka historie krajiny

§  obnoveny rybniční hráze, rybníky

§  vlastníci pečují o park, zámek a jiné cenné objekty

§  funkční cyklostezky

§  jsou obnoveny křivolaké polní cesty (pozemkové úpravy)

§  funkční parkování pro návštěvníky obory a zámku

§  vyčištění Doubravy + turistická splavnost

§  zachována rovnováha turismu a ochrany krajiny

 

4.       KOMENTÁŘE K SETKÁNÍ A PROJEKTU

§  jaké je financování projektu

§  jaké bude financování realizace

§  k vizím (výstup projektu) by bylo možné připojit zdroje možného financování

zapsala: Petra Žerebáková

ověřili: Martin Nawrath, Lenka Stroblová

.

.

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ KRAJINY ŽEHUŠICKA METODOU ECOVAST MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE.

Hodnocení relativního významu jednotlivých rysů pro krajinu Žehušicka bylo provedeno dvěma způsoby:

-          první tabulka zobrazuje typické rysy v krajině, jejichž relativní význam byl vyhodnocen na základě udělených priorit. Za převládající rysy krajiny byly označeny ty prvky krajiny, které při diskusi získaly 5 a více prioritních bodů, za prvky silné jsme označili ty charakterové vlastnosti, které obdržely 3-4 preference. Prvky s mírným významem obdržely pouze 1-2 preference a relativně nízký význam pro krajinu mají všechny ostatní uvedené rysy, které neobdržely ani jeden preferenční hlas.

-          druhá tabulka je vytvořena analogicky – hodnotícím kritériem zde však nebyly prioritní body, ale absolutní četnost jednotlivých charakterových rysů krajiny. Hodnotící kritéria jsou uvedena v záhlaví tabulky.

.

.

Fotografie z akce naleznete ve fotoalbu v rubrice Lidé – Pracovní setkání v Žehušicích – 16.10. 2008.

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .