Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní setkání s veřejností v Záboří nad Labem - 11. června 2009

15. 6. 2009

KRAJINA ZÁBOŘÍ NAD LABEM A OKOLÍ

Obrazek 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ                                           11.6. 2009, ZÁBOŘÍ NAD LABEM

.

1.       SILNÉ STRÁNKY REGIONU (aneb místa oblíbená, krásná a inspirující)

 • lužní lesy

 • některé další lesy

 • blízkost, návaznost lesů k obci

 • 2 památné stromy (duby), jeden z nich je největším na Kutnohorsku

 • blízkost vodních toků (Labe, Doubrava)

 • Špačkovo, Zámišovo jezero Na Hornické

 • jezírko u Bernardova (Orlík)

 • kostel sv. Prokopa

 • socha Panny Marie

 • dostupnost do měst po železnici

 • občanská vybavenost v Záboří (MŠ, ZŠ, lékař, obchody, hospody)

 • inženýrské sítě v Záboří (vodovod, plyn, kanalizace – ČOV)

 • kaple v Habrkovicích

 • empírový dům č.p. 28 v Habrkovicích

 • historické mosty na Doubravě

 • výstavba nových domů v Záboří

 • přírodní část Doubravy až k jezu v Habrkovicích

 • ZOO Habrkovice

 • čisté ovzduší

 • fungující spolky (hasiči, fotbalový klub, rybáři, myslivci, včelaři)

 • vzácní živočichové (volavka, ledňáček, dudek)

 • dominanta Železných hor

 • mladí obyvatelé (věková struktura)

 • znak obce Záboří (dub)

.

2.       PROBLÉMY ÚZEMÍ

 • černé skládky

 • oplocenky v lese (není třeba kvůli zvěři)

 • odpadky, nepořádek v lesích

 • hlučnost ze silniční, letecké dopravy

 • motokrosový areál (stav, skládky, hluk)

 • není hřiště (zázemí) pro děti – v Záboří

 • neužívané objekty (vepřín, kravín) v Záboří

 • porosty akátů ve volné krajině

 • neopravený kostel v Záboří

 • zarůstají vysychající rybníky v Habrkovicích (vodní elektrárna – snížení podzemní vody)

 • málo pitné vody – užitková voda ve studních, a i ta je mnohdy nepoužitelná, nepitelná

 • chybí kanalizace a voda v Habrkovicích

 • chybí vybavenost v Habrkovicích (obchod, hospoda)

 • znečištěná voda vodních toků

 • chybí koupaliště

 • zarostlý rybníček Farák (nedá se bruslit)

 • nárůst dopravy (kamiony v obcích)

 • špatný stav vozovek

 • nešetrná regulace od jezu k ústí toku řeky Doubravy

 • velké plochy zemědělské půdy (bez zeleně)

 • chybějící plůtek u sochy Panny Marie (chybí úprava okolí)

 • stav opěrných zdí okolo kostela v Záboří

 • není místo pro kulturu a sport (sál)

 • malá knihovna (místo)

 • stav lesních cest po koňských jízdách a po motorkách

 • chov koní uprostřed obce Záboří

 • vyhlášení Naturového (Natura 2000) území Poučina (u Labe) – nemožné zásahy a hospodaření, bez konzultace s obcí (majetek obce)

.

3.       VIZE REGIONU

 • méně aut, více kol

 • obchvat Záboří (bez škody na les)

 • lidé využívají veřejné dopravy + přesun kamionů po železnici

 • lepší dostupnost veřejné dopravy do Kutné Hory

 • sportovní areál v Záboří (tělocvična i venkovní prostory)

 • koupaliště

 • školní zahrada s více herními prvky

 • cesty pro cyklostezky (stávající komunikace s vyčleněným cyklopruhem, nové stezky)

 • obnovené rybníky i drobné vodní plochy (např. Nové Dvory)

 • rekonstruovaný kostel v Záboří

 • zázemí pro seniory – služby v Záboří

 • aleje podél polních cest

 • doprovodná zeleň podél Doubravy – revitalizace

 • revitalizace staré Doubravy, úprava nového koryta (jeho rozšíření, rozvolnění)

 • vrácení sochy sv. Jana Nepomuckého (ukraden), původně na rozcestí Kobylnice – Svatá Kateřina, dnes je tam pouze křížek

 • více luk

 • revitalizace staré Doubravy

 • naučná stezka podél staré Doubravy

 • obnova některých polních cest (pozemkové úpravy)

 • oprava zámeckého komplexu v Nových Dvorech

.

4.       KOMENTÁŘE K SETKÁNÍ A PROJEKTU

 • jaké jsou dosavadní úspěchy projektu

.

zapsala a foto: Petra Žerebáková

ověřili: Martin Nawrath, Lenka Stroblová

.

.

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ KRAJINY ZÁBOŘÍ NAD LABEM A OKOLÍ METODOU ECOVAST MŮŽETE SHLÉDNOUT ZDE.

 

Hodnocení relativního významu jednotlivých rysů pro krajinu Záboří nad Labem a okolí bylo provedeno dvěma způsoby:

-          první tabulka zobrazuje typické rysy v krajině, jejichž relativní význam byl vyhodnocen na základě udělených priorit. Za převládající rysy krajiny byly označeny ty prvky krajiny, které na besedě získaly 5 a více prioritních bodů, za prvky silné jsme označili ty charakterové vlastnosti, které obdržely 3-4 preference. Prvky s mírným významem obdržely pouze 1-2 preference a relativně nízký význam pro krajinu mají všechny ostatní uvedené rysy, které neobdržely ani jeden preferenční hlas.

-          druhá tabulka je vytvořena analogicky – hodnotícím kritériem zde však nebyly prioritní body, ale absolutní četnost jednotlivých charakterových rysů krajiny. Hodnotící kritéria jsou uvedena v záhlaví tabulky.

.

Fotografie z akce naleznete ve fotoalbu v rubrice Lidé – Pracovní setkání v Záboří nad Labem - 11.6. 2009

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .