Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní setkání na zámku Kačina - 19. listopadu 2009

26. 11. 2009

V pořadí již pátá pracovní dílna proběhla dne 19. 11. 2009 v prostorách zámku Kačina, a to ve spolupráci s Muzeem českého venkova reprezentovaným ředitelem PhDr. Pavlem Novákem, CSc. Tuto dílnu organizačně zajišťoval tým řešitelů z VÚKOZ, v. v. i. a PřF UK Praha ve spolupráci se 2 kolegy z Partnerství, o.p.s.

Pozvání na pracovní dílnu

Na vlastní akci byli elektronickou poštou pozváni zejména starostové 15 obcí zájmového území projektu, pracovníci vybraných odborů MěÚ Kutná Hora a Čáslav, Krajského úřadu Středočeského kraje, vybraní referenti NPÚ Středočeského kraje, Pozemkového úřadu Kutná Hora, Agentury pro zemědělství a venkov Kutná Hora a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Pozvání na setkání obdrželi elektronicky rovněž vybraní aktivní účastníci předcházejících dílen s veřejností, vybraní zemědělci a lesníci, představitelé základních škol v zájmovém území a v neposlední řadě také ředitel Muzea českého venkova na Kačině. Celkem bylo na setkání o krajině pozváno kolem 70 osob. Informace o konání akce byla zveřejněna i na internetových stránkách projektu.

Obrazek

Obr. 1 Pozvánka na setkání ke stavu krajiny

Program pracovní dílny

Program pracovní dílny sestával z prezentace závěrů projektu zpracovaných formou SWOT analýzy a z následné diskuse nad přednesenými náměty. Na přípravě programu pracoval tým řešitelů ve spolupráci s kolegy z Partnerství, o.p.s.

Na úvod akce koordinátor projektu představil program dílny, řešený projekt i řešitelský kolektiv a následně se představili další účastníci setkání. Dále následoval první z pěti bloků souhrnné SWOT analýzy prezentující přírodní potenciál zájmového území projektu. Cca 10 minutová prezentace bodů analýzy doplněná ilustrativními fotografiemi, grafy či jinými vhodnými prvky, byla následovaná 20 minutovou diskusí nad přednesenými silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami vztahující se k přírodnímu potenciálu území. Během moderované diskuse byla diskutovaná témata zapisována na flipchart. Po ukončení diskuse program pokračoval v obdobném schématu dalšími 4 bloky prezentujícími kulturně-historický potenciál, sociální potenciál a trh práce, hospodářský potenciál a nakonec stav a rozvoj obcí. Na závěr akce moderátor vyzval účastníky k vyhodnocení a ke zpětné vazbě ze setkání.

Vyhodnocení pracovní dílny

Akce se zúčastnilo 24 osob, z toho 7 členů řešitelského kolektivu, 2 moderátoři a 15 pozvaných účastníků (mj. 2 starostové obcí a 1 místostarosta). Celá akce proběhla vcelku bezproblémově, účastníci se aktivně zapojovali do diskuse a dobře spolupracovali s moderátory.

Diskutovaná témata (viz Zápis z jednání) byla následně zpracována řešitelským kolektivem v rámci aktivity 904A01 SWOT ANALÝZA.

Fotografie z akce naleznete ve fotoalbu v rubrice Lidé - Pracovní setkání na zámku Kačina

 

 

 

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .