Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní dílna 1.6. 2008 - zámek Kačina

10. 6. 2008

"KRAJINA NOVODVORSKA A ŽEHUŠICKA"

Obrazek

  ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ                                                                                 1.6.2008, ZÁMEK KAČINA

.

1. SILNÉ STRÁNKY REGIONU (aneb místa oblíbená, krásná a inspirující)

§  Kačina

§  kaštanová alej ke Kačině od Nových Dvorů

§  cesta od křižovatky na Rohozec – ze silnice Nové Dvory – Sv. Mikuláš

§  alej od Kačiny (zám. areálu) na Sv. Mikuláš (Pardubice)

§  písková pěšina Kačina (zámek) směr Nové Dvory

§  cesta Ve Vyšinkách (k Novému rybníku) - cesta z Nových Dvorů

§  obora, zámek, park Žehušice

§  Žehušická skalka – chráněné území

§  Kamajka

§  řeka Doubrava

§  úsek řeky Doubrava od Vrdů k Habrkovicím (Sulovicím)

§  zbytky hráze rybníka Kmotrov a Babík, směrem k Žehušicím

§  Nový rybník a okolí

§  les okolo hájovny v Bernardově (bývalé lázně)

§  alej z Bernardova na Zdechovice

§  lesy na Železných horách

§  cesty orientované na Čáslavskou věž

§  chalupáři – údržba objektů

Místa silná, ale ztracená či ztrácející se

§  cesta z Rohozce do Chotusic

§  polní cesty -  někde zachováno

§  obora v Nových Dvorech (bývalá bažantnice)

§  rybník Kovářák 

§  novodvorská vstupní brána


2.       PROBLÉMY ÚZEMÍ

§  rušení a ničení veřejných cest (např. těžbou, těžkou lesnickou mechanikou…)

§  těžba dřeva+dopady (např. doprava, lesy)

§  letiště Chotusice

§  stav zámeckého areálu Kačina, vč. cest

§  Kamajka: zřícenina altánu, vzácné dřeviny

§  zámecký park v Nových Dvorech

§  Žehušice - arboretum

§  nedostatek financí (dotace na údržbu) a pravomocí obcí (ve vztahu k podnikatelům, soukromým vlastníkům nemovitostí)

§  nekvalitní urbanistické a stavební řešení výstavby (regulace stylu stavění, zejména rodinné domy)

§  vycházet z reálného stavu (např. zeleň na návsích)

§  skládky: zámek Nové Dvory (soukromé pozemky ovlivňující veřejné prostředí)

§  areál cukrovaru v Nových Dvorech (zdevastován, v soukromém majetku)

§  zvyšující se intenzita dopravy (díky nové továrně v Kutné Hoře)

§  chybí parkovací místa v obcích (zahlcení osobními auty)

§  chátrající církevní objekty (památky)

§  kriminalita a zároveň lhostejnost občanů (vykrádání)

§  objekty zemědělských družstev se rozpadají, co s nimi?

§  obtížné zpřístupňování krajiny: cest, řek (blokují soukromníci)

§  nekvalitní turistické mapy

§  malá participace chalupářů na obecních nákladech

§  malý zájem rodáků o tradice

§  zdejší obce či mikroregiony jsou příliš „malí“ žadatelé o dotace (chybí společný postup obcí)

.

3.       VIZE REGIONU

§  krajina se nezhorší a intravilán bude využíván v maximální možné míře

§  krajina zůstává zajímavá pro místní i turisty (zájem lidí o krajinu, uchování historie)

§  budovy (například statky apod.) jsou využívány

§  bude fungovat vyváženější a výraznější kompenzace obcí za dopady provozu letiště v Chotusicích a do této kompenzace bude zahrnuto více obcí než dnes

§  cesty v krajině jsou obnovené

§  v regionu je fungující síť cyklostezek

§  existuje vyvážená dohoda na podobě rozvoje regionu s orgány ochrany přírody (například Natura 2000)

§  významné památky jsou v dobrém stavu, je dostatek financí na jejich údržbu

§  je doplněná (zpřístupněná) cestní síť (turistika pěší, vodní, cyklo)

§  osázené polní cesty (větrolamy)

§  remízy v polích (větší členění polí, menší lány)

§  vlhká místa nebudou obdělávána (ne pro pole)

§  obyvatelé jsou hrdí na místo, kde žijí (patrioti)


4. ANALÝZA REGIONU FORMOU SKUPINOVÉ PRÁCE S MAPOU

SKUPINA Č. 1

I) SILNÁ MÍSTA

1.        Chráněná alej a cesta z Nových Dvorů k Novému rybníku a směrem na Kačinu

2.        Cesta parkem ke Kačině (plánovaná výstavba cyklostezky)

3.        Komplex pískovny – důležité rekreační místo i v regionálním měřítku (hledat kompromis mezi další těžbou, koupáním a rybolovem)

4.        Žehušická skalka + sousední lesní porost

5.        Bernardov – silné místo v lese (v Bernadově dříve lázně, dnes pouze zbytky zdí, 2-3 studánky), pěkný rozhled

II) PROBLÉMY

1.        Letiště Chotusice

2.        Zrušený rybník u bažantnice v Nových Dvorech

3.        Žehušická obora, zámek a statek – majetkoprávní problémy (hledá se nový vlastník)

III) NÁMĚTY

1.        Polní cesta Chotusice – Rohozec (námět na obnovení)

2.        Dubová hráz historického rybníka u Žehušic – zlepšení údržby, prostupnost

3.        Cyklostezka Nové Dvory – Kačina

4.        Vztah ZŠ Žehušice a Žehušická skalka

5.        Rozhledna u Horušic

6.        Vznik potenciálního rybníka na zamokřeném místě mezi Rohozcem a Žehušicemi

IV) OBECNÉ PROBLÉMY/NÁVRHY

-          Klíněnka a jírovcové aleje

-          Změna klimatu kvůli letišti Chotusice

-          Páchník – Natura 2000 – cyklostezka

-          Natura 2000 – versus rozvoj území

-          Obecně voda v krajině – meliorované toky, vodní plochy (vyschlé, zrušené)

-          Pískovna (parkování, její rozšiřování)

-          Žehušická obora na prodej

-          Paralela zájmového území s LVA

-          Vylidněnost oblasti Železných hor

-          Pole i na zamokřených a podmáčených lokalitách (Žehušice, Rohozec, Bernardov)

-          Vlastnické rozdrobení krajiny

Obrazek

.

SKUPINA Č. 2

I) SILNÁ MÍSTA

1.        Kačina – zámecký park, obora

2.        Zámek a park Nové Dvory

3.        Cesta Rohozec – Kamajka (nutné opravit!)

4.        Obora Nové Dvory

5.        Stromořadí Nové Dvory

6.        Les Libuše včetně zříceniny (požadavek na lepší péči o cesty)

7.        Kamajka včetně chráněného území

8.        Žehušická skalka

9.        Nový rybník

10.     Cesta Žehušice – Horušice, historie krajiny, duby (průchodnost)

11.     Žehušická obora, bývalé chráněné území zrušeno!

12.     Přírodní rezervace – Na hornické

II)  PROBLÉMY

1.        Stav areálu zahrady u zámku v Nových Dvorech

2.        Žehušická skalka – poškození, těžba

3.        Nový rybník – těžba porostů, poškození cest mechanizací

4.        Žehušická obora – majitelé cest uzavřeli cesty, uzavřeli dále „Jabloňovku“ (cesta v zahradnictví)

III) NÁMĚTY

1.        Obnova pískové cesty od zámku Kačina k silnici do Nových Dvorů

2.        Kamajka

3.        Oprava cest na Kamajku (od Rohozce a od silnice spojující Nové Dvory, Ovčáry –   Chotusice

4.        Obnova zaniklé cesty Rohozec – Chotusice

5.        Obnova rybníka v Nových Dvorech (při příjezdu od Kutné Hory)

6.        Zlepšení péče o oboru v Nových Dvorech (LS Nymburk) – těžba dle LHP, lépe řídit výsadbu dřevin, cesty - prostupnost

7.        Cukrovar v Nových Dvorech, lepší péče o památku

8.        Respektovat ochranné pásmo parku na Kačině, kontrola výstavby (Svatý Mikuláš)

9.        Kompenzace letiště

IV) OBECNÉ PROBLÉMY/NÁVRHY:

-          Rozšířit plochu remízů v krajině

Obrazek

.

.

5. ZÁVĚRY A ZPĚTNÁ VAZBA ZE SETKÁNÍ

Klady a náměty pro příště

+      výstupem ze setkání může být zpráva pro veřejnost k čemu se dospělo

+      uskutečnění setkání a diskuze s občany, kteří přišli na setkání (ze ŽEHUŠIC, Nových Dvorů, Bernardova, Svatého Mikuláše)

Nedostatky a náměty pro příště

-       chyběli zemědělci, zástupci Zemědělského muzea, správci lesů, MÚ Kutná Hora, MÚ Čáslav, soukromí vlastníci

-       je třeba oslovit víc obce

-       setkání raději ve všední den večer

-       inzerovat setkání dříve

-       pozvat soukromé vlastníky za pomocí obcí (vědí kdo má zájem/vliv)

-       jednání přímo v obci (užší okruh lidí a pole zájmu)

-       více času na setkání (více jak dvě hodiny)

-       inspirace odjinud „Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.“

-       tříděný odpad – systém, estetika veřejných prostranství

.

zapsali: Petra Žerebáková, Lenka Stroblová, Martin Weber

ověřil: Martin Nawrath

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .