Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBRANA STÁTU

21. základna taktického letectva (zTL) „Zvolenská“ Čáslav

1. Současnost základny

      Základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek Vzdušných sil Armády České republiky. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. K tomuto cíli směřuje výcvik leteckého, technického a zabezpečujícího personálu. Od 12. března 1999 je základna taktického letectva začleněna do NATINADS (NATO INTEGRATED DEFENSE SYSTEM - Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO). Dalším významným datem pro Základnu taktického letectva Čáslav je 27. 12. 2000, kdy na leteckou základnu přistál první lehký bitevník L159 ALCA. Dnem 9. 3. 2001 byla započata na základně taktického letectva implementace letounu L159 ALCA do výzbroje AČR. Na jaře roku 2003 byla na základně zahájena I. Etapa přestavby zTL Čáslav v základnu standardního typu NATO. Ukončení této etapy se předpokládá v roce 2008. Od srpna a října 2004 se osm pilotů a čtyřicet mechaniků přeškoluje na nový nadzvukový letoun švédské výroby JAS-39 Gripen. Právě tento letoun nahradil 1.7.2005 letoun MiG 21 v integrovaném systému protivzdušné ochrany NATO - NATINADS.

      V současné době je základna organizačně členěna na velitelství, štáb, taktické křídlo s příslušníky inženýrsko leteckého personálu, dvě taktické letky, letka oprav letecké techniky, prapor zabezpečení velení, prapor bojového zabezpečení a prapor logistické podpory. Je vyzbrojena letouny JAS 39 Gripen verze a L159 ALCA. Inženýrsko technický personál zabezpečuje provozuschopnost a bojové použití letounů a jejich speciálních systémů. Letecké technické zabezpečení se stará o neustálou provozuschopnost letiště a logistika vojsk svými jednotkami zajišťuje a podporuje chod základny.

.

2. Hlavní úkoly základny

  • zabezpečení pohotovostního systému NATO-NATINEADS jednou taktickou letkou
  • zabezpečení ochrany citlivých objektů v rámci národního systému protivzdušné obrany ČR

  • postupná integrace ostatních sil a prostředků základny taktického letectva do struktur NATO

  • letecký výcvik pilotů

  • implementace letounů L159 ALCA T1 do výzbroje AČR 212. taktickou letkou

  • přestavba zTL v rámci Generelu na základnu standardního typu NATO

.

3. Další rozvoj základny - Přestavba na standard NATO

GENEREL LZ Čáslav - výstavba základny taktického letectva Čáslav

Projekt GENEREL LZ Čáslav vznikl v souladu se závazky ČR vyplývajícími z členství v NATO.

Cílem dobudování infrastruktury LZ Čáslav v souladu s normami STANAG NATO je její plnohodnotné srovnání s ostatními aliančními leteckými základnami a vytvoření optimálních podmínek pro plnění úkolů leteckého výcviku, vedení bojové činnosti i pro regeneraci fyzických sil příslušníků základny. Mnohé z objektů v cílovém stavu a to ty, které jsou situovány ve veřejné zóně budou sloužit i občanům ČR obecně (sportovní areál, nákupní centrum apod.).

.

GENEREL LZ Čáslav nově definoval a rozdělil LZ do tří zón:

1.   Bojová zóna – je definována prostory a objekty nezbytnými k vedení bojové činnosti. Tato zóna je oplocena a pohyb v ní je regulován a omezen.

2.   Týlová zóna – slouží k zabezpečení a podpoře vojsk a vedení bojové činnosti. Tato zóna je rovněž oplocena a pohyb osob a techniky je v ní přesně vymezen.

3.   Veřejná zóna – slouží k regeneraci fyzických sil příslušníků LZ i občanů ČR a jsou v ní situovány i nákupní centrum apod.
Hranice těchto tří zón tvoří perimetr LZ. Tento je v souladu s normami STANAG NATO a obecnými závazky oplocen a vymezuje hranice LZ.

     Financování všech projektů souvisejících s programem GENEREL LZ Čáslav je hrazeno jak z prostředků NATO (NSIP projekty), tak z národních prostředků vyčleněných AČR a to dle konkrétního budoucího užívání daných objektů.

 
 

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License .